Ausstellung

Ausstellung
Ausstellung

2017 Hong Kong International Lighting Fair (Herbstausgabe)

Ausstellung
Ausstellung

2018 Hong Kong International Lighting Fair (Herbstausgabe)

Ausstellung

2019 Hong Kong International Lighting Fair (Herbstausgabe)

Ausstellung

Internationale Beleuchtungsausstellung 2019 in Guangzhou

Ausstellung

Internationale Beleuchtungsausstellung 2020 in Guangzhou